--- Your Language ---
>> Donau Niederösterreich česky
Světové kulturní dědictví Wachau

Jako jedna z nejstarších kulturních oblastí Rakouska byla Wachau vyhlášena za chráněnou územní oblast již v roce 1955 a v roce 1994 získala Evropský statut ochrany přírody. V prosinci 2000 byla vybrána jako kulturní dědictví UNESCO. Tím byla oceněna kulturní oblast, osídlená člověkem již mnohá tisíciletí, který zde žije v harmonii s přírodou a je s ní zcela zvláštním půvabným způsobem propojen.

Všeumělecké dílo
„Wachau je vynikající příklad horami obklopené krajiny na břehu řeky, v které se zachovala svědectví jejího dlouhého historického vývoje v podivuhodně vysoké míře.“ Tolik uvedla organizace UNESCO ve svém zdůvodnění. Mimo jiné vyzdvihla krajinu s jejími působivými vizuálními vlastnostmi a viditelným nepřetržitým a organickým vývojem od prehistorických dob.

Wachau je opravdu všeumělecké dílo. Křivolaké údolí řeky, nejprve zářez, potom stále více se rozšiřující. Příkré skály se střídají s lužními lesy. Na březích a svazích sluncem hýčkané terasy vinic, založené a udržované díky namáhavé práci. Mezitím ovocné zahrady a malebné obce, impozantní kláštery, hrady a zříceniny. Nádherné pohledy a vyhlídky, lákající hosty z celého světa.

Pro místní obyvatele Wachau je světové kulturní dědictví UNESCO vyznamenáním a závazkem zároveň. Udržet Wachau jako vysoce hodnotný a prožitků plný životní prostor pro místní i hosty a pečlivě jej dále rozvíjet, je devizou. Se zcela zvláštním charakterem a nezaměnitelným šarmem.

Další informace naleznete zde: www.wachau.at


Donau Niederösterreich Tourismus GmbH
Schlossgasse 3
A-3620 Spitz/Donau
Tel. +43(0)2713/30060-60
Fax +43(0)2713/30060-30
urlaub@donau.com

Donau Niederösterreich auf Facebook
Reisebüros & Gruppen
Impressum
Partnerweb